Aanpak wedstrijd

De parcoursbouwers, hard werken met veel plezier.

Als je twee weken voor de menwedstrijden het evenementen terrein in de Kasteelse Bossen opwandelt kun je je het niet voorstellen. Er staan wat palen in een put en er staat een lege hooischelf. Maar in tien dagen tijd vindt er een metamorfose plaats. Een twintigtal over het algemeen seniore mannen zijn dan daar met de opbouw bezig. Er worden meer dan 200 lange dikke palen minstens 1,50 m diep in de grond gepoot. Honderden balken tussen de palen geknoopt en zo ontstaan er op 250.000 m² zeven hindernissen waar later ruim 250 aanspanningen, 700 paarden door de menner zo snel mogelijk doorheen worden geloodst. Om de hindernissen plaatsen die mannen hekken, er worden vaardigheid-, dressuur- en demo-ringen gemaakt en de waterhindernis wordt volgepompt! Er worden stallen gebouwd, twee camping terreinen ingericht, spuitplaatsen aangelegd, water voorzieningen gemaakt, mest, afvalbakken, douches en toiletten geplaatst. Een kanjer van een cateringtent opgetrokken, die wordt ingericht om een hapje en een drankje te nuttigen. Er worden parkeerterreinen gemaakt om de duizenden bezoekers dicht bij de wedstrijd te laten parkeren. Fietsenstallingen voor de mensen uit Horst.
De route van de marathon wordt uitgezet, de tijdelijke verkeersborden worden geplaatst. Het strodorp begint met de standhouders z’n vorm te krijgen. De metamorfose heeft zich voltrokken en de finishing touche wordt aangebracht: het plaatsen van masten en hijsen van de meer dan 20 deelnemende landen-vlaggen, de sponsorvlaggen, de hindernissen versieren met de sponsorbanners! Het grootste hippische evenement van de wereld staat weer!
Dan zijn inmiddels de paarden met hun bazen gearriveerd. De strijd kan beginnen. Dan komen er zomaar meer dan 200 vrijwilligers tevoorschijn. Ze zijn hindernis jury, parcoursbeveiliger, schrijfster, cateringmedewerker, parkeercontroleur, broodjessmeerder, starter, controleur, enz. enz. Drie dagen lang. Het zijn die mensen die de Internationale Menwedstrijden in Horst tot zo’n bijzonder topevenement maken.
Op zondagavond brengen de menners hun vermoeide paarden weer naar huis en beginnen de seniore mannen weer met opruimen van die hekken, palen, balken, watervoorzieningen, de stallen, de mest, de …….
Twee dagen later heeft alles weer z’n plek, om zich weer op het volgend jaar te verheugen. En in de Kasteelse Bossen heerst weer een serene rust.

               
Vullen van waterhindernis                                                            Overleg tussen parcoursbouwers