In memoriam

In Memoriam

Wij zijn diep geschokt van de mededeling dat op vrijdag 17 augustus 2012 plotseling is overleden onze voormalige voorzitter, thans erevoorzitter van de Stichting Aangespannen Evenementen Noord-Limburg

de heer Drs. J.C.M. (Jan) van Dijck

Wij verliezen in Jan een markant en zeer kundig bestuurder die niet alleen voor onze Stichting maar vooral in het bijzonder voor de Internationale en Nationale Menwedstrijden in Horst aan de Maas zeer veel heeft betekend.

Tot op het laatste moment was de inzet en betrokkenheid bij de menwedstrijden van Jan van Dijck van grote betekenis en wij zullen hem node missen.

Het bestuur van de Stichting Aangespannen Evenementen is daar bijzonder erkentelijk voor en wij zijn aan Jan dan ook heel veel waardering en dank verschuldigd.

Nog lang zal Jan in onze dankbare herinnering blijven.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte om dit zware verlies te verwerken.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

In Memoriam

Herman Linders

Toch nog geheel onverwacht en na een langdurig ziekbed is op vrijdag 11 november j.l. van ons heengegaan ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer Herman Linders.

Herman is vele jaren lang binnen de Stichting Aangespannen Evenementen Noord-Limburg niet alleen verantwoordelijk geweest voor de toestand van de terreinen ten behoeve van de Nationale Menwedsrijden in Horst aan de Maas, maar vooral ook heeft hij zich in het bijzonder ingespannen, om samen met het parcoursbouwerteam dit evenement tot een succes te maken.

Het bestuur van de Stichting Aangespannen Evenementen is daar zeer erkentelijk voor en wij zijn Herman dan ook heel veel waardering en dank verschuldigd. Zijn inzet was van onschatbare waarde en wij zullen hem node missen.

Nog lang zal Herman in onze herinnering blijven.

Wij wensen zijn echtgenote Maria en overige familie heel veel sterkte om dit zware verlies te verwerken.